Verksamhetsplatser

Västersundoms skola
Hetbackavägen 3
01200 Vanda

Dickursby skola
Idrottsvägen 4
01370 Vanda

Länsimäen koulu
Pallastunturivägen 27
01280 Vanda