Föreningen

GIF Toppen är en svenskpråkig gymnastik- och idrottsförening som grundades 1999. Föreningens syfte är att främja intresset för fysiska aktiviteter bland såväl barn som vuxna. Vi erbjuder verksamhetsformer för en meningsfull fritidssysselsättning på svenska i Vanda. Föreningen har för tillfället ca 200 aktiva medlemmar.

Verksamheten är uppdelad på flera lokaler i östra Vanda, nämligen Västersundom, Håkansböle, Helsinge och Dickursby. Verksamhetsplatserna varierar årligen utgående från tillgång till lediga saltider i skolorna.

Gymnastikföreningen Toppen har sedan starten 1999 lyckats bygga upp ett mångsidigt utbud av gymnastikkurser för såväl barn- som vuxengrupper. Föreningen erbjuder barngymnastik för barn i lågstadieåldern. För vuxna ordnas motionsgymnastik.

Utöver den reguljära verksamheten arrangeras årligen olika kortare läger och kurser, t.ex. nyårsläger och sommarläger.  GIF Toppen deltar årligen i olika evenemang och inom olika projekt, huvudsakligen i Vanda men också inom övriga ramar.