Föreningen

GIF Toppen är en svenskpråkig gymnastik- och idrottsförening som grundades 1999. Föreningens syfte är att främja intresset för fysiska aktiviteter bland såväl barn som vuxna. Vi erbjuder verksamhetsformer för en meningsfull fritidssysselsättning på svenska i Vanda. Föreningen har för tillfället ca 200 aktiva medlemmar.

Verksamheten är uppdelad på flera lokaler i östra Vanda, nämligen Västersundom, Håkansböle, Helsinge och Dickursby. Verksamhetsplatserna varierar årligen utgående från tillgång till lediga saltider i skolorna.

Gymnastikföreningen Toppen har sedan starten 1999 lyckats bygga upp ett mångsidigt utbud av gymnastikkurser för såväl barn- som vuxengrupper. Föreningen erbjuder barngymnastik för pojkar och flickor i lågstadieåldern. Speciellt föräldra- och barngymnastiken (FoB) har varit en omtyckt och välbesökt motionsform. För vuxna ordnas motionsgymnastik för såväl kvinnor som män.

Utöver den reguljära verksamheten arrangeras årligen olika kortare läger och kurser, t.ex. nyårsläger och sommarläger.  GIF Toppen deltar årligen i olika evenemang och inom olika projekt, huvudsakligen i Vanda men också inom övriga ramar.