Sommarläger

Sommarlägret 2021 ordnas 7-11.6 & 14-18.6 i Dickursby skola varje dag kl 9-16. Du kan anmäla ditt barn till 1 eller 2 veckor. Lägret är för barn i lågstadieålder.

Pris 1 vecka: 110€ för Toppens medlemmar, 130€ för icke-medlemmar

Pris 2 veckor: 150€ för Toppens medlemmar, 170€ för icke-medlemmar

Lunch, mellanmål samt försäkring är inkluderat i priset. Ansvariga ledaren på lägret är Melanie Nyberg och Lotta Toivonen.

Anmälningar till melanie.nybergh@gmail.com senast 31.3.2021. De 30 först anmälda får plats på lägret.

Toppens populära sommarläger ordnas under de två första veckorna i juni. Det är möjligt att delta på lägret en eller två veckor.

Sommaren 2019 hölls lägret i Dickursby skola. Lägret är för barn i lågstadieåldern och består av olika utomhusaktiviteter, gymnastik, pyssel, spel och annat roligt

Sommarläger 2018 i Västersundoms skola
Sommarläger 2019 i Dickursby skola