Sommarläger

Toppens populära sommarläger ordnas under de två första veckorna i juni. Det är möjligt att delta på lägret en eller två veckor.

Sommarläger 2018 i Västersundoms skola
Sommarläger 2019 i Dickursby skola