Styrelsen

Verksamhetsår 2020-2021

Sara Anttila, ordförande

Linda-Lovisa Sell, viceordförande

Anette Kamppinen, sekreterare

Teresa Vuorensola-Perkiö, kassör

Linda Blomberg

Katja Creutz

Helena Pulkkinen

Melanie Nybergh