Styrelsen

Verksamhetsår 2018-2019

Teresa Vuorensola-Perkiö, ordförande

Anette Kamppinen, sekreterare

Sara Anttila, viceordförande

Linda-Lovisa Sell, kassör

Linda Blomberg

Katja Creutz

Helena Pulkkinen