Styrelsen

Verksamhetsår 2022-2023

Ordförande: Sara Anttila

Viceordförande: Linda-Lovisa Sell

Sekreterare: Anette Kamppinen

Kassör: Teresa Vuorensola-Perkiö

Linda Blomberg

Katja Creutz

Helena Pulkkinen

Melanie Nybergh