Styrelsen

Verksamhetsår 2023-2024

Ordförande: Sara Anttila

Viceordförande: Linda-Lovisa Sell

Sekreterare: Anette Kamppinen

Kassör: Teresa Vuorensola-Perkiö

Linda Blomberg (hemsidan och Facebook)

Katja Creutz

Helena Pulkkinen

Melanie Nybergh (lägeransvarig)