Verksamhetsprogram 2020-2021

Tillfällig ändring: Redskapsgymnastik 5-6 år tränar i Rajakylän koulu tisdagar 17.45-19-00.
Redskapsgymnastik 7-9 år och 10 år uppåt tränar i Lehtikuusen koulu måndagar 18-19.30

MÅNDAGTISDAGONSDAGTORSDAG
Västersun-
doms skola
17.45-19
Redskapsgymnastik 7-9år

19-20.30
Redskapsgymnastik 10 år uppåt
17.45-19
Redskapsgymnastik 5-6 år

19.30-20.30
Herrmotion
Dickursby
skola
18-19
Föräldra- och barngymnastik
19-20
Dansmix för barn
Länsimäen koulu18-19
Vuxenmotion sal 1

Barngymnastik 4-6år sal 2
Helsinge
skola

18.30-19.30
Bollspel för barn i lågstadieålder
Rajakylän koulu18-19
Dansant gymnastik för vuxna