Terminsavgifter och försäkring

Terminsavgifter 2023-2024

Barngrupper 60 min 65€ /termin

Barngrupper 75 min 67,5€ /termin

Barngrupper 90 min 70€ /termin

Föräldra- och barngrupp 70€ /familj/termin

Vuxengrupper 75€ /termin

Terminsavgiften inkluderar olycksfallsförsäkring och medlemsavgift.

Räkningen skickas per e-post då du anmält dig via anmälningsprogrammet

Jumppaturva

Pohjolas jumppaturva försäkring gäller för alla Toppen medlemmar.

Läs i broschyren nedan om försäkringen och vad du ska göra ifall du eller ditt barn skadar sig under en jumppatimme.

https://www.voimistelu.fi/Portals/0/Liitto/Dokumentit/Jumppaturva_2016.pdf