Gemensamma instruktioner inom föreningen

Välkommen med på Toppens verksamhet under vårterminen!
Under våren är det viktigt att hålla god hygien och följa de gemensamma instruktionerna, så att vi alla kan skapa för oss själva och alla föreningens medlemmar ett säkert sätt att idka sin hobby, röra på sig och njuta av motionen!

Du följer väl de gemensamma instruktionerna inom vår förening:
– Du kommer på föreningens timmar endast då du är helt frisk
– Håll god hygien. Tvätta händerna grundligt och ofta, rör inte ansiktet. Om du hostar eller nyser, gör det i armvecket, i ärmen eller i en pappersnäsduk.
– Reservera tillräckligt med tid att komma till timmen. I omklädningsrummen och i korridorerna är det möjligt att vi måste begränsa samtidig närvaro och detta kan leda till köande.
– Kom ihåg säkerhetsavstånden, också i omklädningsrummen och då du tvättar dej. Håll åtminstone 1,5 meters avstånd till andra närvarande.
– Om det på vår förenings timme används gemensamma redskap, desinficeras de efter varje användning. I slutet av timmen har reserverats tid för rengöring av redskapen.
– Om du har rest utomlands, kom ihåg att hålla en frivillig två veckors karantän innan du igen tar del av vår förenings verksamhet.
– Det är önskvärt, att en medlem som fått smitta eller medlemmens målsman, är i kontakt med föreningens ordförande då smittan framkommit.
– Vi rekommenderar att föräldrarna väntar utanför gymnastiksalen, så vi undviker trängsel inomhus. Alla över 12 år rekommenderas att använda munskydd då ni vistas inomhus (i korridorer och omklädningsrum).

Vi följer i all verksamhet myndigheternas och Finlands Gymnastikförbunds instruktioner, och vi uppdaterar instruktionerna vid behov.

Kategorier:
Okategoriserade