Uppdaterad info om vårterminen 2021

Tyvärr blev det inga ändringar gällande barn och ungas hobbyverksamhet vilket betyder att jumporna inte får starta vecka 3 och 4.


Vi hoppas dock att verksamheten kan börja vecka 5. Ifall restriktionerna ännu fortsätter i februari kommer Toppen att starta uteverksamhet för barn 1.2.2021. Uteverksamheten skulle pågå så länge förbuden att använda Vanda salar gäller. Genast då salarna får användas börjar den vanliga verksamheten.

Jumpaskoj ute sker följande dagar och platser.
Måndag kl. 18-19 för barn i skolåldern, Västersundoms skola. Ledare: Melanie Nybergh.

Tisdag kl. 18-19 för barn 5-6 år, Västersundoms skola. Ledare: Lotta Toivonen och Ellen Lindqvist.

Tisdag kl. 18-19 föräldra-barnjumppa , Dickursby skola. Ledare: Sara Anttila

Torsdag 18-19 utespel och lekar för barn i skolåldern, Helsinge skola. Ledare: Fredrik Sundqvist.

Priset för vårterminens verksamhet för barngrupperna är 45€. 
Anmälning via Toppens hemsida https://toppen.idrott.fi/framsidan/anmalan/

Kategorier:
Okategoriserade